Voľby do orgánov samosprávnych krajov 4.11.2017

 

O Z N A M Y

♣  Viac informácií

Vykuppapiera24042018 page 001

17.04.2018 24.4.2018 Výkup papiera a použitého kuchynského oleja

Spoločnosť Brantner oznamuje občanom, že dňa 24.4.2018 (utorok) uskutoční v našej obci výkup papiera. Výkup sa uskutoční: 15.30 - 16.00 hod pri Materskej škole a 16.00 - 17.00 hod pred Obecným úradom. Predmetom zberu sú: noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky ale aj kartón. Vykupujeme aj použitý kuchynský olej.
Viac informácií

FkVelkaLomnicalogo

13.04.2018 18.4.2018 Majstrovský futbalový zápas

FK Veľká Lomnica Vás srdečne pozýva na Majstrovský futbalový zápas MUŽI Veľká Lomnica - Veľký Folkmar v STREDU 18.4.2018 o 16:30 hod., DORAST Veľká Lomnica - FAM Poprad v sobotu 14.4.2018 o 14:00 hod., ŽIACI Veľká Lomnica - Výborná v sobotu 14.4.2018 o 12:00 hod. na futbalovom ihrisku vo Veľkej Lomnici.
Viac informácií

09.04.2018 Ochrana lesov pred požiarmi a Obdobie jarného vypaľovania porastov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku oznamuje občanom i podnikateľom informácie ohľadom ochrany lesov pred požiarmi a obdobia jarného vypaľovania porastov.
Viac informácií

upratovanie

28.03.2018 Jarné upratovanie

JARNÉ UPRATOVANIE
Viac informácií

08.03.2018 20.03.2018 Dobrovoľná vojenská príprava

Regrutačná skupina Prešov organizuje Dobrovoľnú vojenskú prípravu. Žiadosti o prijatie do DVP prijímajú do 27. 04. 2018.
Viac informácií

HarmonogramSZVelkaLomnica2018 page 001

02.03.2018 Nový harmonogram triedeného zberu na rok 2018

Firma Brantner Poprad, s.r.o. oznamuje, že od 1.3.2018 je platný nový harmonogram triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Veľká Lomnica na rok 2018
Viac informácií

ZapisMS2018 page 001

15.02.2018 Zápis detí do MŠ na školský rok 2018/2019

ZŠ s MŠ Školská 267, Veľká Lomnica, Elokované pracovisko Materská škola, Železničná 115, 05952 Veľká Lomnica na základe Dodatku č. 2 k Školskému poriadku MŠ Čl. 4, Zápis a prijatie detí do MŠ
Viac informácií

21.12.2017 Dar pre rodinu

Obec Veľká Lomnica dňa 20. 12. 2017 pomohla rodine Lackovej na ulici Poľnej, ktorej členovia sú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a pred vianočnými sviatkami im odovzdala vecný dar vo forme drevených brikiet. Vecný dar pre rodinu schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 14. 12. 2017,  na návrh komisie finančnej a sociálnych vecí.
Viac informácií

slovenskycerevenykrizlogo

23.11.2017 Ocenení darcovia krvi

Obec Veľká Lomnica ďakuje mnohonásobným bezpríspevkovým darcom krvi, ktorí boli ocenení Plaketami Slovenského Červeného kríža.
Viac informácií

07.11.2017 Stravovanie dôchodcov

Nepracujúci starobní dôchodcovia s trvalým pobytom na území obce Veľká Lomnica si môžu požiadať o príspevok na stravovanie a odoberať obedy od nového poskytovateľa stravy, t. j. z JESENE ŽIVOTA, n. o., na základe podanej žiadosti, ktorá sa bude posudzovať na základe prijatého VZN č.4/2012 o zabezpečení stravovania dôchodcov.
Viac informácií

KOCR

30.10.2017 5 rokov činnosti Krajskej organizácie cestovného ruchu Prešovského kraja

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska (KOCR) so sídlom v Prešove pôsobiaca na území Prešovského kraja si pripomína päť rokov svojho fungovania. Pre všetkých, ktorých zaujíma cestovný ruch, pripravila KOCR neformálne stretnutie venované cestovnému ruchu, ktoré sa uskutočnilo 27.
Viac informácií

Stránkovanie aktualít

1 2 3

Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  17.04.2018

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína