Voľby do orgánov samosprávy obcí 10. 11. 2018

 

O Z N A M Y

♣  Viac informácií

FkVelkaLomnicalogo

15.10.2018 07.10.2018 Majstrovský futbalový zápas

FK Veľká Lomnica Vás srdečne pozýva na Majstrovský futbalový zápas muži nedeľa 21.10. o 14:00 FK Veľká Lomnica - TJ Slovan Nálepkovo, dorast sobota 20.10. o 14:00 FK Veľká Lomnica - OFK Batizovce, na futbalovom ihrisku vo Veľkej Lomnici.
Viac informácií

09.10.2018 Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce

Žiadosti o poskytnutie dotácií  na rok 2019 sa budú posudzovať na základe prijatého VZN č.5/2016 o podmienkach  poskytovania dotácie z rozpočtu obce Veľká Lomnica. Zároveň Vás upozorňujeme, že žiadosti je potrebné podať podľa VZN do 31.10.2018. Žiadosti po tomto termíne nebudú akceptované.
Viac informácií

03.10.2018 8.-21.10.2018 Orálna vakcinácia líšok

Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad oznamuje občanom o začatí jesennej kampane 2018 orálnej vakcinácie líšok proti besnote leteckou pokládkou na území Slovenskej republiky spolufinancovanou Európskou úniou, ktorá sa uskutoční v dňoch 8.102018 – 21.10.2018 (posun je možné podľa vývoja počasia). Viac informácii v priloženom súbore Orálna vakcinácia líšok 2018-10
Viac informácií

nebezpecnyodpad

26.09.2018 4.-19.10.2018 Zber nebezpečného odpadu a zber nepotrebného šatstva

Obec Veľká Lomnica pripravuje pre občanov Veľkej Lomnice zber nebezpečného odpadu, ktorý sa uskutoční dňa 4.10.2018 od 9.00 hod a zber nepotrebného šatstva v termíne od 4.10.2018 do 19.10.2018. Viac informácií v priloženom súbore „Zber nebezpečného odpadu a zber nepotrebného šatstva 2018 Veľká Lomnica".
Viac informácií

upratovanie

26.09.2018 5.-21.10.2018 Jesenné upratovanie

Obec Veľká Lomnica pripravuje pre občanov Veľkej Lomnice vývoz objemného komunálneho odpadu formou veľkoobjemových kontajnerov (VOK) v termíne od 05.10.2018 do 21.10.2018. Viac informácií v priloženom súbore „Jesenné upratovanie 2018 Veľká Lomnica".
Viac informácií

SKOLKA OTVERENIE 2018

21.08.2018 Školský rok 2018/2019 v Materskej škole vo Veľkej Lomnici

Školský rok 2018/2019 v Materskej škole vo Veľkej Lomnici začína v pondelok 10.09.2018 o 6.30 hodine, v budove materskej školy na ulici Železničná 115.
Viac informácií

15.08.2018 15.08.2018 Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Kežmarku oznamuje, že odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Kežmarok od 15.00 hod. dňa 15. augusta 2018. Viac informácii v priloženom súbore "Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru".
Viac informácií

HarmonogramvyvozutriedenehozberuKOvobciVelkaLomnicanarok2018platnyod1.8.2018 page 001

13.08.2018 Nový harmonogram triedeného zberu komunálneho odpadu na rok 2018 od 1.8.2018

Firma Brantner Poprad, s.r.o. oznamuje, že z dôvodu platnosti vyhlášky MŽP č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia o odpadoch, došlo k zmenám vývozu vyseparovaných komodít v našej obci a preto je od 1.8.2018 platný nový harmonogram triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Veľká Lomnica na rok 2018
Viac informácií

03.08.2018 03.08.2018 Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Ministerstvo vnútra SR, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku  oznamuje, že od 15.00 hod. dňa 3. augusta 2018  do odvolania vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Kežmarok. Viac informácií v priloženom súbore „Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“.
Viac informácií

zakazohen

17.05.2018 16.5.2018 ODVOLANIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Ministerstvo vnútra SR, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku oznamuje, že od 15.00 hod. dňa 16. mája 2018 odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Kežmarok. Viac informácií priložený súbor „Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
Viac informácií

zakazohen

07.05.2018 3.5.2018 VYHLÁSENIE ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Ministerstvo vnútra SR, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku  oznamuje občanom aj podnikateľom, že dňom 3. mája 2018 od 15.00 hod. do odvolania vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Kežmarok. Viac informácií v priloženom súbore „Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“.
Viac informácií

Cintorinnadrz 1

03.05.2018 O Z N A M

Oznamujeme občanom, že z dôvodu rekonštrukcie vodovodu na cintoríne, bude dočasne k dispozícií náhradný zdroj.
Viac informácií

02.05.2018 DFS Lomničanik

Na okresnej súťaži hudobného folklóru detí "Vidiečanova Habovka" a nositeľov tradícií 2018, ktorá sa uskutočnila dňa 14.04.2018 v Kežmarku, získala Viktória Gurovičová z DFS Lomničanik  Zlaté pásmo s postupom na krajské kolo. Na krajskom kole detskej ľudovej hudby, ktoré sa konalo 29.04.2018 v Raslaviciach získala Strieborne pásmo v kategórií: Sólisti speváci,...
Viac informácií

02.05.2018 DFS Podtatranček

Úspech nášho DFS Podtatranček na Celoštátnej súťaži Hudobného folklóru detí "Vidiečanova Habovka 2018".
Viac informácií

09.04.2018 Ochrana lesov pred požiarmi a Obdobie jarného vypaľovania porastov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku oznamuje občanom i podnikateľom informácie ohľadom ochrany lesov pred požiarmi a obdobia jarného vypaľovania porastov.
Viac informácií

Stránkovanie aktualít

1 2 3

Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  15.10.2018

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína