Voľby

 

O Z N A M Y

♣  Viac informácií

11.12.2018 14.01.2019 Prerušenie distribúcie elektriny

Východoslovenská distribučná Košice oznamuje občanom, že dňa 14. januára 2019 od 07:40 h do 16:30 h na ul. Agátová č.d. 1, 2, 1354/5, bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác.
Viac informácií

29.11.2018 Oznam - Povinná registrácia chovu ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Poprade, so sídlom: Partizánska 83, 058 01 Poprad (tel.: 052/77 230 85, fax: 052/77 650 95, mail: ZdravieZvierat.PP@svps.sk), príslušná podľa § 8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,
Viac informácií

25.10.2018 Oznam cintorín

Žiadame občanov, aby vykonali kontrolu hrobov na cintoríne, nakoľko  sme  zaznamenali niekoľko poškodení hrobov a ich výzdob spôsobených silným vetrom.
Viac informácií

25.10.2018 30-31.10.2018 Vývoz TKO

Technické služby Kežmarok oznamujú občanom, že vývoz tuhého komunálneho odpadu bude zabezpečený aj počas štátneho sviatku v nezmenenom termíne, t.j. v utorok 30.10.2018 a v stredu 31.10.2018.
Viac informácií

cycling 407541280

17.10.2018 Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 3. etapa

V pondelok 15.10.2018 podpísal starosta obce Veľká Lomnica Mgr. Peter Duda Partnerskú zmluvu na vybudovanie časti cyklochodníka v smere Veľká Lomnica - Huncovce. Výstavba cyklochodníka bude realizovaná v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020, projekt č. PLSK.01.01.00-12-0173/17, s názvom Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 3. etapa.
Viac informácií

09.10.2018 Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce

Žiadosti o poskytnutie dotácií  na rok 2019 sa budú posudzovať na základe prijatého VZN č.5/2016 o podmienkach  poskytovania dotácie z rozpočtu obce Veľká Lomnica. Zároveň Vás upozorňujeme, že žiadosti je potrebné podať podľa VZN do 31.10.2018. Žiadosti po tomto termíne nebudú akceptované.
Viac informácií

SKOLKA OTVERENIE 2018

21.08.2018 Školský rok 2018/2019 v Materskej škole vo Veľkej Lomnici

Školský rok 2018/2019 v Materskej škole vo Veľkej Lomnici začína v pondelok 10.09.2018 o 6.30 hodine, v budove materskej školy na ulici Železničná 115.
Viac informácií

HarmonogramvyvozutriedenehozberuKOvobciVelkaLomnicanarok2018platnyod1.8.2018 page 001

13.08.2018 Nový harmonogram triedeného zberu komunálneho odpadu na rok 2018 od 1.8.2018

Firma Brantner Poprad, s.r.o. oznamuje, že z dôvodu platnosti vyhlášky MŽP č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia o odpadoch, došlo k zmenám vývozu vyseparovaných komodít v našej obci a preto je od 1.8.2018 platný nový harmonogram triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Veľká Lomnica na rok 2018
Viac informácií

Cintorinnadrz 1

03.05.2018 O Z N A M

Oznamujeme občanom, že z dôvodu rekonštrukcie vodovodu na cintoríne, bude dočasne k dispozícií náhradný zdroj.
Viac informácií

02.05.2018 DFS Lomničanik

Na okresnej súťaži hudobného folklóru detí "Vidiečanova Habovka" a nositeľov tradícií 2018, ktorá sa uskutočnila dňa 14.04.2018 v Kežmarku, získala Viktória Gurovičová z DFS Lomničanik  Zlaté pásmo s postupom na krajské kolo. Na krajskom kole detskej ľudovej hudby, ktoré sa konalo 29.04.2018 v Raslaviciach získala Strieborne pásmo v kategórií: Sólisti speváci,...
Viac informácií

02.05.2018 DFS Podtatranček

Úspech nášho DFS Podtatranček na Celoštátnej súťaži Hudobného folklóru detí "Vidiečanova Habovka 2018".
Viac informácií

09.04.2018 Ochrana lesov pred požiarmi a Obdobie jarného vypaľovania porastov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku oznamuje občanom i podnikateľom informácie ohľadom ochrany lesov pred požiarmi a obdobia jarného vypaľovania porastov.
Viac informácií

Stránkovanie aktualít

1 2 3

Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  12.12.2018

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína