Nový harmonogram triedeného zberu komunálneho odpadu na rok 2018 od 1.8.2018

Firma Brantner Poprad, s.r.o. oznamuje, že z dôvodu platnosti vyhlášky MŽP č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia o odpadoch, došlo k zmenám vývozu vyseparovaných komodít v našej obci a preto je od 1.8.2018 platný nový harmonogram triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Veľká Lomnica na rok 2018

Fotogaléria

HarmonogramvyvozutriedenehozberuKOvobciVelkaLomnicanarok2018platnyod1.8.2018 page 001

Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  15.11.2018

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína