Jarné upratovanie

JARNÉ UPRATOVANIE

Obec Veľká Lomnica pripravuje pre občanov Veľkej Lomnice vývoz tuhého komunálneho odpadu formou veľkoobjemových kontajnerov (VOK) v termíne

od 06. 04. 2018 do 22. 04. 2018.

Kontajnery budú rozmiestnené nasledovne:


Tieto kontajnery sú určené na veľkoobjemový komunálny odpad (koberce, staré nábytky v rozloženom stave a pod.).

 

Do kontajnerov nedávať:

  • stavebný odpad (obyvatelia, ktorí stavajú resp. rekonštruujú domy sú povinní si zabezpečiť odvoz stavebného odpadu na vlastné náklady),
  • nebezpečný odpad (dňa 05.04.2018 bude prebiehať osobitný zber),
  • biologický odpad (tráva, konáre, lístie),
  • pneumatiky (povinnosť autoservisov odoberať odpadové pneumatiky).

Harmonogram rozmiestnenia kontajnerov nie je záväzný,

závisí od ich naplnenia.

Zároveň organizujeme zber nebezpečného odpadu a nepotrebného šatstva.

 

 

Zverejnené 28.3.2018
Aktualizované 28.3.2018

Fotogaléria

Jarneupratovanie0622042018 page 001

Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  17.04.2018

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína