Komisie pri OZ

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

§ 15
Komisie

(1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
(2) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
(3) Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

 

Ustanovujúce obecné zastupiteľstvo: 4.12.2014 viac

Uznesenie č. 5

Obecné zastupiteľstvo  vo Veľkej Lomnici

A. z r i a ď u j e komisie:

a) Komisia finančná a sociálnych vecí.

c) Komisia pre kultúru, šport a cestovný ruch.

d) Komisia pre ochranu verejného záujmu.

e) Komisia na riešenie priestupkov v zmysle stavebného zákona.

f) Komisia na vybavovanie sťažností proti samosprávnej činnosti orgánov obce.

 

Zasadnutia komisií zriadených pri OZ v roku 2017

 

 

21. OZ - 2.11.2017, 16.00.hod

mimoriadne zastupiteľsrvo bez zasadnutí komisií

 

20. OZ – 25.9.2017 pondelok, 16.00 hod

Deň

Hodina

Dátum

Komisia

piatok

22.9.2017

Komisia pre výstavbu a územné plánovanie

pondelok

15.30

25.9.2017

Komisia finančná a sociálnych vecí.

 

19. OZ – 23.8.2017, 16.00 hod

Deň

Hodina

Dátum

Komisia

štvrtok 16.00 10.8.2017 Komisia pre výstavbu a územné plánovanie
pondelok 15.30 21.8.2017 Komisia finančná a sociálnych vecí.
17.00 21.8.2017 Komisia na vybavovanie sťažností proti samosprávnej činnosti orgánov obce.

utorok

16.00

22.8.2017

Komisia pre kultúru šport a cestovný ruch.

 

18. OZ - 8.6.2017, 16.00.hod

mimoriadne zastupiteľsrvo bez zasadnutí komisií

 

17. OZ – 16.5.2017, 16.00 hod

Deň

Hodina

Dátum

Komisia

streda

16.30

19.4.2017

Komisia pre výstavbu a územné plánovanie

štvrtok

16.30

20.4.2017

Komisia pre kultúru šport a cestovný ruch.

utorok

15.45

25.4.2017

Komisia finančná a sociálnych vecí.

štvrtok


15.45


11.5.2017


Komisia na vybavovanie sťažností proti samosprávnej

činnosti orgánov obce

 

16. OZ – 23.2.2017, 16.00 hod

Deň

Hodina

Dátum

Komisia

streda

16.30

15.2.2017

Komisia pre výstavbu a územné plánovanie

štvrtok

16.30

16.2.2017

Komisia pre kultúru šport a cestovný ruch.

pondelok

15.45

20.2.2017

Komisia finančná a sociálnych vecí.

 

 

 

     

Deň

Hodina

Dátum

Komisia

streda

16.30

19.5.2017

Komisia pre výstavbu a územné plánovanie

štvrtok

16.30

20.5.2017

Komisia pre kultúru šport a cestovný ruch.

utorok

15.45

25.5.2017

Komisia finančná a sociálnych vecí.

Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  20.02.2018

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína