Kontakt


Obecný úrad Veľká Lomnica

posledná aktualizácia: 13.12.2017

 

OBEC VEĽKÁ LOMNICA

starosta@velkalomnica.sk - Mgr. Peter Duda, starosta obce: viac

Tatranská 175/23
059 52 Veľká Lomnica
IČO: 00326666
DIČ: 2020697338
052/45 611 02, 0902 918 501

GPS:49°06'44.6"N 20°21'28.9"E

Bankové spojenie:
VÚB banka: 927328562/0200, IBAN: SK98 0200 0000 0009 2732 8562

SLSP: 5029389526/0900, IBAN: SK78 0900 0000 0050 2938 9526

OBEC VEĽKÁ LOMNICA, e-mail: obec@velkalomnica.sk

staznost@velkalomnica.sk

info@velkalomnica.sk

webmaster@velkalomnica.sk

obec@velkalomnica.sk

 • samostatný referent /sekretárka/ - Viera Kováčiková

anna.kancianova@velkalomnica.sk - Mgr. Anna Kancianová

 • samostatný referent /personalistika, mzdy/

ivana.krullova@velkalomnica.sk -Mgr. Ivana Krullová

 • samostatný referent /majetok, školstvo/

viera.hrebenarova@velkalomnica.sk - Mgr. Viera Hrebeňárová,

 • samostatný referent /účtovníctvo/

alexandra.hadnagyova@velkalomnica.sk - Ing. Alexandra Hadnagyová

 • samostatný referent /účtovníctvo/

roman.budzak@velkalomnica.sk - Ing. Roman Budzák

 • samostatný referent /dane, poplatky, podnikateľské subjekty/

viera.lizonova@velkalomnica.sk - Mgr. Viera Lizoňová

 • samostatný referent /dane, poplatky, pokladňa/

jana.bajusova@velkalomnica.sk - Mgr. Jana Bajusová

 • samostatný referent /sociálne služby/

monika.andrejdesova@velkalomnica.sk - Ing. Monika Andrejdesová

 • samostatný referent /CO, krízový manažment, životné prostredie/

miloslav.nadanyi@velkalomnica.sk - Ing. Miloslav Nadányi

 • samostatný referent /technické činnosti, investičná výstavba/

peter.beller@velkalomnica.sk - Ing. Peter Beller

 • samostatný referent /kultúra,šport/

viera.gallikova@velkalomnica.sk - Viera Galliková

 • samostatný referent /matrika, evidencia obyvateľstva/

erika.misianikova@velkalomnica.sk - Mgr. Erika Mišianiková

 • terénny sociálny pracovník /terénna sociálna práca/

michaela.nytrova@velkalomnica.sk - Mgr. Michaela Nytrová

 • terénny sociálny pracovník  /terénna sociálna práca/

bozena.jackova@velkalomnica.sk -  Mgr.Božena Jacková

 • terénny sociálny pracovník /terénna sociálna práca/

Mgr. Marek Krull

 • odborný garant /komunitné centrum/

Úradné hodiny

Pondelok:

7.30 – 12.00

13.00 - 15.30 hod.

Utorok:

7.30 – 12.00

13.00 - 15.30 hod.

Streda:

7.30 – 12.00

13.00 - 16.30 hod.

Štvrtok:

nestránkový

deň

Piatok:

7.30 – 12.00

13.00 - 14.30 hod.

Úrad zatvorený každý deň od 12.00 do 13.00 (z toho obedňajšia prestávka od 12.00 – 12.30 hod).

Sprístupňovanie informácií elektronicky v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám:

 

  Matričný úrad Veľká Lomnica, Huncovce, Stará Lesná

  Úradné hodiny: ako OcÚ

  e-mail: viera.gallikova@velkalomnica.sk - Viera Galliková 
  052/45 610 03, 0911 918 504  Spoločný stavebný úrad pre Obece: Lendak, Veľká Lomnica a Tatranská Javorina


  Baštova 16
  060 01 Kežmarok
  tel./fax.: 052/45 241 83
  mobil: 0902 918 502
  e-mail: sterbak@hotmail.com

  Pondelok

  7.00 – 11.30

  12.00-16.00 hod.

  Utorok

  7.00 – 11.30

  12.00-16.00 hod.

  Streda

  7.00 – 11.30

  12.00-17.00 hod.

  Štvrtok

  7.00 – 11.30

  12.00-15.00 hod.

  Piatok

  7.00 – 11.30

  12.00-14.30 hod.

  Stránkové dni:

  Pondelok

  7.30 – 11.30

  12.30 - 16.00 hod.

  Streda

  7.30 – 11.30

  12.30 - 17.00 hod.

  Obedňajšia prestávka od 11.30 – 12.00 hod.

  Iné dôležité kontakty:

  OR PZ Kežmarok

  0961 813 705


Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  20.02.2018

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína