Obecný úrad

Kontakt

 

ORGANIZÁCIA OBECNÉHO ÚRADU od 1.3.2017

 

A. Prednosta obecného úradu

 

B. Sekretariát:

 • samostatný referent /sekretárka/

C. Oddelenie ekonomických činností, evidencie obyvateľstva, daní a poplatkov, sociálnych služieb:

 • samostatný referent /personalistika,mzdy/
 • samostatný referent /majetok, školstvo/
 • samostatný referent /účtovníctvo/
 • samostatný referent /účtovníctvo/
 • samostatný referent /dane, poplatky, pokladňa/
 • samostatný referent /dane, poplatky, podnikateľské subjekty/   Dane a poplatky
 • samostatný referent /sociálne služby/  Sociálna služba

D. Oddelnie ochrany životného prostredia, civilnej ochrany, správy cintorína, malých obecných služieb, obecnej logistiky:

 • samostatný referent /životné prostredie/ Životné prostredie
 • samostatný referent /CO, krízový manažment/ Civilná ochrana
 • samostatný referent  /technické činnosti, investičná výstavba/
 • samostatný referent /kultúra, šport/
 • robotník /koordinátor čistiacich prác/
 • robotník /vodič traktora/
 • upratovačka

E. Obecná polícia: Obecná polícia

 • náčelník obecnej polície
 • zástupca náčelníka obecnej polície
 • príslušník obecnej polície
 • príslušník obecnej polície

F. Matričný úrad: Matrika - prenesený výkon štátnej správy

 • samostatný referent /matrika, evidencia obyvateľstva/

 

G. Dočasné organizačné zložky OcÚ k 1.3.2017

G1. Pracovné miesta vytvorené:  01.12.2016 do 31.8.2017 v počte 1

-          Pracovník na čistenie verejných priestranstiev v počte 1

G2. Pracovné miesta vytvorené: od 01.12.2016 do 31.8.2017 v počte 4

-          Pracovník na čistenie verejných priestranstiev v počte 3

-          Opatrovateľ v počte 1

 

 

G. Dočasné organizačné zložky OcÚ

G3. Pracovné miesta vytvorené 01.04.2017 do 31.12.2017 v počte 6

-          Pracovník na čistenie verejných priestranstiev v počte 3

-          Pracovník na pomocné práce v počte 3

Pracovné miesta v Kominitnom centre vytvorené 01.08.2017 do 31.10.2019 v počte 3

- Odborný garant Komunitného centra v počte 1

- Odborný pracovník Komunitného centra v počte 1

- Pracovník Komunitného centra v počte 1

Pracovné miesta terennej práce vytvorené 01.09.2017 do 31.10.2019 v počte 6

- Terénny sociálny pracovník v počte 3 (1 TSP s nástupom od 1.9.2017, 1 TSP s nástupom od 1.10.2017, 1 TSP s nástupom od 1.11.2017)

2 PM- Terénny pracovník

- Terénny pracovník v počte 3 (2 TP s nástupom od 1.9.2017, 1 TP s nástupom od 1.10.2017)

Pracovné miesta vytvorené 01.09.2017 do 31.08.2018 v počte 5

- Pracovník na čistenie verejných priestranstiev v počte 5

 

 

Spoločný stavebný úrad pre obce Lendak, Veľká Lomnica a Tatranská Javorina: viac

Baštova 16
060 01 Kežmarok
tel./fax.: 052/45 241 83
mobil: 0902 918 5020902 918 502
e-mail: sterbak@hotmail.com

 

 

Orientačná tabuľa OcÚ vo Veľkej Lomnici: jpg.

Fotogaléria

1.3.2017organizacnastrukturaOcU

Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  17.04.2018

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína