Oznámenie o vyhlásení výberového konania

 

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 03. 07. 2017. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Obec Veľká Lomnica, Tatranská 175/23, 059 52 Veľká Lomnica vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na
a) jedno pracovné miesto odborného garanta KC;
b) jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC;
c) jedno pracovné miesto pracovníka KC;
Výberové konanie sa uskutoční dňa 12. 07. 2017 o 10:00 hod. v priestoroch v priestoroch zasadačky na II. poschodí Obecného úradu Veľká Lomnica.

Poskytovateľ sociálnej služby v komunitnom centre (ďalej len „Poskytovateľ služby“) Obec Veľká Lomnica, Tatranská 175/23, 059 52 Veľká Lomnica vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na

a) jedno pracovné miesto odborného garanta KC;

b) jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC;

c) jedno pracovné miesto pracovníka KC;

Výberové konanie sa uskutoční dňa 12. 07. 2017 o 10:00 hod. v priestoroch v priestoroch zasadačky na II. poschodí Obecného úradu Veľká Lomnica.

Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  03.07.2017

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína