Separovaný zber komunálneho odpadu

Separovaný zber komunálneho odpadu

Informácia pre občanov

Prosíme občanov, aby pristupovali dôsledne a zodpovedne k triedeniu komunálneho odpadu a do vriec a zberných nádob na triedený odpad vkladali len vyseparovaný odpad, na ktorý sú tieto určené a nemiešali tento odpad s iným odpadom (napr. plasty, VKM, kovové obaly s papierom a pod.), nakoľko takto zmiešaný odpad nemôže byť vyvezený ako separovaný.

Žlté nádoby a žlté vrecia - plasty, VKM, kovové obaly

Patrí sem: plastové fľaše od nápojov, rastlinných olejov, obaly od aviváží, šampónov, čistiacich prostriedkov, obalové fólie, VKM  od mlieka, džúsov, vína a pod., kovové obaly od potravín a nápojov – plechovky, konzervy.

Dôležité: Plastové fľaše, VKM a kovové obaly pred vhodením do vreca, zbernej nádoby stlačte nohou!!! Pred vhodením do vreca obaly od VKM opláchnite vodou a nechajte uschnúť.

Modré nádoby a modré vrecia - papier

Patrí sem: noviny, časopisy, letáky, kancelársky papier, knihy bez tvrdých obalov, zošity, katalógy, papierový obal, kartón, lepenka, a pod.

Nepatrí sem: mokrý, mastný alebo ináč znečistený papier, kopírovací a voskovaný papier, hygienické potreby (plienky, vreckovky, ...), obaly od sladkostí a slanosti (napr. kávy, keksov). VKM od mlieka, džúsov, vína a pod.

Dôležité: Kartónové obaly pred vhodením do vreca stlačte nohou!!!

Zelené nádoby a zelené vrecia - sklo

Patrí sem: fľaše od nápojov, sklenené nádoby, poháre, obaly z potravín, zaváranín, tabuľové sklo:

Nepatrí sem: uzávery z fliaš, silne znečistené sklo (napr. potravinami, maltou, farbami), porcelán, keramika, zrkadlá, autosklo, dymové a drôtené sklo, sklobetónky, žiarivky, výbojky, plexisklo, teplomery, TV obrazovky, injekčné ihly a striekačky a pod.

Dôležité: Nepreťažiť vrecia a neplniť drobnými sklenenými črepmi!!!

 

Zverejnené 28.3.2018
Aktualizované 28.3.2018

 

 

Fotogaléria

separovanyzberletak page 001

Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  11.12.2018

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína