VÝZVA NA UZATVORENIE ZMLUVY ZA HROBOVÉ MIESTA

Obec Veľká Lomnica vyzýva občanov, ktorí majú na cintoríne vo Veľkej Lomnici hroby alebo urny príbuzných a ešte neuzavreli nájomnú zmluvu za hrobové miesta, aby sa dostavili na obecný úrad za účelom uzavretia nájomnej zmluvy a zaplatenia poplatku za nájom hrobového miesta v zmysle VZN č. 51/2009 cintorínsky poriadok.

Podľa § 17 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve je Obec Veľká Lomnica prevádzkovateľom pohrebiska v našej obci. Tento zákon zároveň podľa § 21 ukladá povinnosť uzavretia takejto zmluvy.

Viac informácií môžete získať na obecnom úrade č. tel.: 052/456 11 02, monika.andrejdesova@velkalomnica.sk, denisa.bachledova@velkalomnica.sk

Mgr. Peter Duda v. r.

starosta obce

Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  15.12.2017

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína