Výzva pre občanov

Výzva

Obec Veľká Lomnica pripravuje pri príležitosti 760.výročia od prvej písomnej zmienky o obci (r. 1257) vydanie publikácie o občanoch, ktorí ovplyvnili dianie v obci,

resp. o občanoch Veľkej Lomnice, ktorí sa svojou profesiou, dielom, výkonmi,

či záujmami presadili v celoslovenskom merítku, alebo za hranicami Slovenska.

V tejto súvislosti Vás žiadame o poskytnutie faktov, reálií, zaujímavých informácií a fotografií z vášho života, resp. zo života týchto osobností. Všetky poskytnuté materiáli

Vám budú po spracovaní vrátené (dokumenty, fotografie, ocenenia, diplomy...).

Vyplnenú návratku spolu s prílohami, prosím, doručte do podateľne obecného úradu,

alebo na mailovú adresu: vlgrafik@vlgrafik.sk najneskôr do 15.4.2017. S úctou

Peter DUDA, v. r.

starosta obce

Poznámka: ako pomôcku prikladáme zoznam niektorých mien a návod ako vyplniť návratku.

--------------------------------------------------------------------------------

Návratka

Priezvisko a meno:...............................................................................

Profesia:..........................................................................................

Dátum a miesto narodenia: ..................................................................

Otec: ................................................................................................

Matka:..............................................................................................

Manželka: ..........................................................................................

Deti: ...............................................................................................

Popis (životopis):................................................................................

Fotogaléria

NAVRATKA 2017 LOMN ICA far page 001

Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  24.09.2018

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína