VZN 2018

Všeobecne záväzné nariadenia Obce Veľká Lomnica 2018

 

 

 

P. č.

VZN

Návrh

/zverejnený/

Názov

Schválené/

zrušené VZN

na OZ dňa

 

VZN

Vyvesené

na

úradnej

tabuli/

intern.

VZN,

predpis

účinnosť

od

2018

1.

1/2018

9.2.2018

VZN č.1/2018 ktorým sa schvaľuje „Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území Obce Veľká Lomnica“

14.3.

15.3.

30.3.

2.

2/2018

9.2.2018

VZN č.2/2018 O vylepovaní volebných plagátov politických subjektov vo volebných kampaniach na verejných priestranstvách Obce Veľká Lomnica

 

14.3.

15.3.

30.3.

3.

3/2018

26.2.2018

VZN č. 3/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 45/2008 o zriadení obecnej polície

14.3.

15.3.

30.3.

4.

4/2018

9.2.2018

VZN č. 4/2018, o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území Obce Veľká Lomnica

14.3.

15.3.

30.3.

5.

5/2018

9.2.2018

VZN č.5/2018  Dodatok č. 5 pre rok 2018 VZN č. 8/2013 O financovaní materskej školy a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území Obce Veľká Lomnica

14.3.

15.3.

30.3.

6.

 .
7.

 

8.

 

9.

 

Poznánka:

  • červený text - zrušené VZN,
  • zvýraznený text - novelizované VZN

 

VZN, nariadenia obce na stiahnutie:

4.

3/2017

7.8.2017

VZN č. 3/2017, ktorým sa mení VZN č.1/2017- Dodatok č. 4 o financovaní materskej školy a šk. zariadení, ktoré sú zriadené na území Obce Veľká Lomnica.

23.8.

24.8.

8.9.

5.

4/2017

7.8.2017

VZN č. o spôsobe núdzového zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Veľká Lomnica

23.8.

24.8.

8.9.

 

Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  13.07.2018

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína