Zber nebezpečného odpadu a nepotrebného šatstva

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Obec Veľká Lomnica pripravuje pre občanov Veľkej Lomnice vývoz nebezpečného odpadu, ktorý sa uskutoční dňa 05. 04. 2018 od 9:00 hod. V prípade záujmu o odovzdanie tohto odpadu je potrebné nebezpečný odpad vyložiť v určený deň pred svoje domy, resp. bytovky.

Odpad, ktorý je možné vyložiť :

vyradené elektronické zariadenia

rozpúšťadlá

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

batérie a akumulátory

vyradené zariadenia obsahujúce

chlórfluórované uhľovodíky

drevo obsahujúce nebezpečné látky

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice

oleje a tuky (nie jedlé oleje a tuky!)

detergenty obsahujúce nebezpečné látky (napr. saponáty)

Tekutý odpad je potrebné odovzdať v riadne uzavretých a označených nádobách!

Žiadame občanov, aby vykladali pred svoje domy len uvedený odpad.

Odpad iného charakteru nebude vyvezený.

 

Zber nepotrebného šatstva

Obec Veľká Lomnica organizuje v termíne

06.04.2018 – 20.04. 2018

zber nepotrebného šatstva,

ktoré  je možné odovzdať počas úradných hodín v priestoroch OcÚ Veľká Lomnica.

Čisté šatstvo je potrebné zabaliť do igelitového vreca alebo iného vhodného obalu.

 

Zverejnené 28.3.2018
Aktualizované 28.3.2018

Fotogaléria

Zbernebezpodpaduzbersatstva05042018 page 001

Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  17.04.2018

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína