ZMENA v doprave od 21.3.2017

Nákladiakom v lomnických vedľajších uliciach odzvonilo.

Po novom už nákladné autá nemôžu obchádzať priecestie zo závorami. Šoféri kamiónov využívajú miestne komunikácie na ulici Jilemnického. Dochádza tak k devastácii týchto komunikácií a Jilemnického ulice sú vo vlastníctve obce a obec má potom zvýšené náklady s ich opravou a údržbou. Obyvatelia týchto ulíc sa sťažovali na znížený komfort bývania, najmä kvôli hluku a otrasom. Obec sa preto rozhodla zakročiť – oddnes (utorok 21. marca), budú mať nákladné autá zákaz vjazdu nielen na ulicu Jilemnického, ktorú používali ako obchádzku priecestia, ale aj na ďalšie ulice v obci. Osadili sa dopravné značky na Popradskej ulici, v hornej časti obce ako je rázcestie na Starú Lesnú a pri centrálnom parku pred základnou školou. Obec tak veľkým a ťažkým autám zabránila prejazd aj cez most na Skalnatej ulici, ktorý je tiež vo veľmi zlom stave.

Tento projekt je vypracovaný autorizovaným dopravným inžinierom a odsúhlasený dopravným inšpektorátom v Kežmarku.

Webová stránka

Zverejnená:    05.08.2003
Aktualizácia:  03.07.2017

SMS - info

Ponúkame bezplatné zasielanie sms správ o aktuálnom diani v obci

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok, Utorok
7.30-12.00 | 13.00-15.30
Streda
7.30-12.00 | 13.00-16.30
Štvrtok
n
estránkový d
 Piatok
7.30-12.00 | 13.00-14.30

052/45 611 02
obec@velkalomnica.sk

Dôležité čísla

Tiesňové volanie: 112

Nemocnica Poprad
Nemocnica Kežmarok

Pohotovosť dospelí viac
Pohotovosť detí viac

Hasiči: 150
Polícia: 158
Záchr. služba (RZP): 155

Obecná polícia :
 0911 918 503
Stavebný úrad: tel./fax/: 052/45 241 83
0902 918 502

Farské oznamy:
 052/45 611 85
 

Zdravotné stredisko

ambulancie kontakty:
dospelí: 0948 360 000 viac
deti: 052 45 612 18

Poruchové služby

Plyn:
0850 111 727
Elektrina:
0800 123 332
Voda:
0850 111 800

Cintorín


Správca cintorína:
 0905 596 112
Mapa cintorína