Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Veľká LomnicaHľadať
 
 

Aktuálne oznamy

Pošta Veľká Lomnica oznamuje občanom zmenu otváracích hodín v dňoch 26. a 27.08. 2019Vytlačiť
 

V dňoch  26.08. a 27.08.2019 bude mať POŠTA Veľká Lomnica zmenený otvárací čas :

 8:30 - 12:00 12:30 -15:00


 
 

Dni obce Veľká Lomnica Vytlačiť
 

Dni_obce_24082019.jpg24. 8. 2019 - SOBOTA

V AREÁLI ZÁKLADNEJ ŠKOLY
09.00 - Cyklistické preteky o Lomnickú valašku
kategórie: do 6 rokov, 7-10 rokov, 11-14 rokov

75. výročie Slovenského národného povstania
PLOCHA ZA APARTMÁNMI LOMNICA
11.00 - Prezentácia historickej techniky a zbraní SNP
13.00 - Ukážky historických bojov z augusta 1944

Kultúrno-spoločenský program od 11.00 hod. - 24.00 hod. 
AREÁL FUTBALOVÉHO IHRISKA

Moderuje Jana Hospodárová
11.00 - Exhibícia futbalových matadorov
FK Veľká Lomnica - FK Poprad Old Boys

14.00 - Otvorenie súťaží pre deti, animačné programy, sokoliari, ukážky policajnej kynológie, výstava veteránov ŠKODA 
Ujo Ľubo - zábavný program pre deti

15.00 - FSk Galganecka
spevácke a tanečné pásmo

15.30 - FS Podtatranček
spevácke a tanečné pásmo

16.00 - FSk Galganecka

16.00 - Súťaž v kopaní jedenástok

16.30 - Lomnické Čháve

17.30 - Sokoly „Všetko čo mám rád“

19.00 - Beáta Dubasová

20.00 - ELANPARTY BAND - Otto Kollman

25. 8. 2019 - NEDEĽA
11.00 - Slávnostná svätá omša v Kostole sv. Kataríny obetovaná za občanov Veľkej Lomnice

Vstupné:

Deti do 3 rokov, dôchodcovia (vstup zdarma)

Od 3 do 15 rokov 1,50 € (vstup + kofola)

Nad 15 rokov 3,00 € (vstup + kofola alebo pivo)


 
 

75. výročie SNP - Ukážky historických bojovVytlačiť
 

Ukazky_bojov_SNP_23_24082019.jpg

75. výročie Slovenského národného povstania

UKÁŽKY HISTORICKÝCH BOJOV

Sobota 24. august 2019

VEĽKÁ LOMNICA - PLOCHA ZA APARTMÁNMI LOMNICA

11.00 - Prezentácia historickej techniky a zbraní SNP

13.00 - Rekonštrukcia udalostí z augusta 1944 - ukážky bojov

Piatok 23. august 2019

PIETNA SPOMIENKA

pri hrobe padlých partizánov na miestnom cintoríne

16.00 - Pietny akt kladenia vencov

16.30 - Presun kolóny historických vozidiel od cintorína ulicami obce

 


 
 

Prerušenie distribúcie elektriny 12.09.2019Vytlačiť
 

Východoslovenská distribučná Košice oznamuje občanom, že dňa 
12. septembra 2019 od 07:30 h do 16:00 h, na ul. Brezová č.d. 2,8 , 1364/1,
bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác.

vsd_logo.png

 


 
 

Oznam SAD - o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetovVytlačiť
 

logo_SAD.pngPrešovský samosprávny kraj, odbor dopravy v spolupráci so zmluvnými dopravcami SAD Prešov a. s., SAD Humenné a. s., SAD Poprad a. s. a BUS Karpaty s. r. o. Stará Ľubovňa

o z n a m u j e

cestujúcej verejnosti, obciam, mestám, školám, zamestnávateľom,  že dňom 1. 8. 2019 je možné prostredníctvom zmluvných dopravcov alebo Prešovského samosprávneho kraja, odboru dopravy podávať požiadavky, resp. pripomienky, návrhy, podnety na tvorbu cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2019/2020,

t. j. na obdobie platnosti od 15. 12. 2019 do pravdepodobne 12. 12. 2020

Požiadavky, pripomienky, návrhy, podnety je možné podávať k jednotlivým cestovným poriadkom, t. j. konkrétnym spojom č.: ......... na konkrétnej linke č.: ........................ viď vzor v prílohe.

Terajšie podoby – aktuálne platné cestovné poriadky si môžete stiahnuť na stránke:

www.po-kraj.sk – samospráva – Úrad – odbory úradu PSK – odbor dopravy – cestovné poriadky – autobusová doprava – aktuálne platné cestovné poriadky – dopravca

a na internetovej stránke zmluvného dopravcu Slovenská autobusová doprava Poprad, a.s.:

http://sadpp.sk/cestovne-poriadky/

Požiadavky, pripomienky, návrhy, podnety je možné podávať do: 30. 9. 2019

Požiadavky, pripomienky, návrhy, podnety je možné podávať na adrese:

Poštou alebo osobne do podateľne:

Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy, Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov

e-mailom:

doprava@vucpo.sk, tomas.lichvar@vucpo.sk

Poštou alebo osobne u zmluvného dopravcu na adrese:

Slovenská autobusová doprava Poprad, a.s., Wolkerova 466, 058 49 Poprad

e-mailom:

doprava@sadpp.sk; hlopko@sadpp.sk

 


 
 

Štatistické zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiachVytlačiť
 

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie   Zisťovania o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach (ŽP). Jeho účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú pre účely emisnej inventúry, pre zlepšienie energetickej bilancie a v neposledom rade na to , aby Slovensko vedelo v budúcnosti plniť požiadavky na vysokú kvalitu ovzdušia a európske a medzinárodné záväzky zníženia národných emisií. 

Na Slovensku bolo do tohto jednorázového zisťovania pre rok 2019 vybraných takmer 345 obcí, medzi nimi aj Vaša obec. Do zisťovania je zaradených cca 4100 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. októbra 2019

V tomto období vybrané domácnosti vo Vašej obci navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach služobným preukazom. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochanu dôverných údajov upravuje zákn č. 540/2001 Z.z.  o štátnej štatistike a z. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

 


 
 

UPOZORNENIE PRE CESTUJÚCICH Vytlačiť
 

Na trati č. 185 Studený Potok – Tatranská Lomnica 

od 09.06.2019 nebudú vlaky obsadené sprevádzajúcim  personálom.

Cestujúci je povinný do vlaku nastúpiť s už vopred zakúpeným cestovným lístkom, ktorý je potrebné po nástupe označiť v označovači (okrem cestovných lístkov zakúpených prostredníctvom internetového obchodu ZSSK, mobilnej aplikácie ZSSK a SMS predaja ZSSK).CL sa stáva platným až po označenív označovači. Označovačom neoznačenýalebo nesprávne označený CL je neplatný.

Cestujúci s nárokom na bezplatnú prepravu sa prepravuje na základe predloženia preukazu na bezplatnú prepravu.

Cestujúci bez platného cestovného lístka vo vlaku zaplatí okrem cestovného aj prirážku vyššiu podľa Prepravného poriadku ZSSK vo výške 50,-€.

Cestujúcim odporúčame zakúpenie cestovného lístka:

  • prostredníctvom internetového obchoduZSSK na stránke www.zssk.sk,
  • prostredníctvom mobilnej aplikácie ZSSK Ideme vlakom,
  • prostredníctvom SMS predaja ZSSK,
  • prostredníctvom predaja  alebo predpredaja CL v ktorejkoľvek pokladnici ZSSK.
     
  • Vo vlaku u rušňovodiča:
  • v neobsadených tarifných bodoch pred odchodom vlaku len ako doplnkový predaj cestovných lístkov bez prirážky.

Bližšie informácie  Vám radi poskytneme na našich pracoviskách, v Kontaktnom centre našej spoločnosti na tel. čísle 18 188, zo zahraničia +421 24 48 58 188 ako aj na internetovej stránke www.zssk.sk.


 
 

Zmena vývozu odpaduVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že s účinnosťou od 1.júla 2019 dochádza k zmene termínov vývozu komunálneho  odpadu. Nové vývozné dni budú štvrtok a piatok (namiesto doterajších utorok a streda).

Žiadame občanov, aby v prípade akýchkoľvek problémov pri vývoze kontaktovali zodpovednú pracovníčku obecného úradu Mgr. Janu Hanudeľovú - 0911 918 502


 
 

Africký mor ošípaných - informácie týkajúce sa vysoko nákazlivej choroby domácich ošípaných a diviakovVytlačiť
 


 
 

eKasa - Výzva na podávanie žiadosti Vytlačiť
 

TAXANA plagát_výzva na podávanie žiadostí_eKASA_.jpgFinančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1.júla 2019. Finančná správa v tejto súvislosti dáva do pozornosti nasledovný oznam:
Podnikatelia, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach, musia požiadať o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient a to čo najskôr.
O pridelenie kódu je potrebné požiadať čo najskôr aj v prípade, ak sa k systému eKasa budú pripájať až od júla 2019. Vyhnú sa tak potenciálnemu náporu počas posledných dní. Pokladnicu si totiž po pridelení kódu do 1. Júla 2019 zinicializujú kedykoľvek podľa vlastného uváženia a bez zbytočnej časovej tiesne. 
Každá pokladnica musí mať svoj kód. Žiadosť je potrebné podať elektronicky prostredníctvom osobnej internetovej zóny na portáli finančnej správy. Formulár je dostupný v časti Katalóg formulárov. Finančná správa takto prijatú žiadosť spracuje. Po spracovaní žiadosti si podnikateľ v osobnej internetovej zóne v časti eKasa stiahne tzv. inicializačný balíček a svoju pokladnicu si následne zinicializuje kedykoľvek do 1.júla 2019, resp. do termínu, keď prvýkrát začne evidovať tržbu. Táto povinnosť sa týka všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu a musia prejsť na tzv. online registračné pokladnice, prípadne bezplatnú virtuálnu registračnú pokladnicu.

Viac informácií na telefónnom čísle 048/4317222 alebo na http://www.financnasprava.sk


 
 
Položky 1-10 z 12

dnes je: 24.8.2019

meniny má: Bartolomej

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka