Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Veľká LomnicaHľadať
 
 

Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy » subjekt: Obec Veľká Lomnica » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 31-45 z 127
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Predmet zmluvy Cena *
101/2184/2019Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 058 01 PopradZmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve v obci Veľká Lomnica uzavretá podľa § 269 ods. 2, 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 0,00 €
100/2178/2019Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK3-2017-001630 zo dňa 14.11.2017, názov projektu: „Miestna občianska poriadková služba v obci Veľká Lomnica“ kód projektu v ITMS2014+: „312051J835“0,00 €
99/2150/2019Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti, na základe dohody uzatvorenej v zmysle ust. § 12 ods. 3 písm. b) bod 4. a 5. Zákonač. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov číslo 5190048164 120,25 €
98/2096/2019Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 KežmarokDohoda č. 19/46/054/88 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov24 198,93 €
97/2180/2019Základná organizácia-Slovenský odborový zväz verejnej správy, Obecné úrady so sídlom vo Veľkej Lomnici, Tatranská 175/23, 059 52 Veľká LomnicaKolektívna zmluva na roky 2019 - 20200,00 €
96/2106/2019Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 KežmarokDohoda č.19/46/012/65 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5, resp. bod 6 zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov0,00 €
95/2007/2019Ing. Eva Mrázová - Ekodance, Krompecherova 3939/19, 058 01 Poprad - VeľkáNájomná zmluva uzavretá v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka 100,00 €
94/1888/2019SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2Hromadná licenčná zmluva č. VP/19/03045/0010,00 €
93/1809/2019Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 KežmarokDohoda číslo 19/46/052/57 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci alebo formou menších služieb samosprávnemu kraju uzatvorená podľa § 52 ods. 10 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov8 380,80 €
92/1837/2019Peter MarhefkaDohoda o ukončení Zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu zo dňa 17.12.20180,00 €
91/1852/2019Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj číslo 519004871348,75 €
90/1730/2019Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 KežmarokDohoda č.19/46/50J/22 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená podľa ustanovenia § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 30 315,06 €
89/1786/2019Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK3-2019-002536 197 525,89 €
88/1751/2019Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb0,00 €
87/1750/2019Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb0,00 €
Položky 31-45 z 127

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka