Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Veľká LomnicaHľadať
 
 

Obecná polícia

Obecná polícia

Vladimír Dlugoš

Náčelník ObP Veľká Lomnica

Tel. kontakt: +421 911 918 503

Email: obecna.policia@velkalomnica.sk

Kontaktná adresa: Tatranská ulica 175/23, 059 52  Veľká Lomnica


Štruktúra ObP Veľká Lomnica:  - v súčasnej dobe má ObP vo Veľkej Lomnici 4 príslušníkov vo výkone.

Obecná polícia vo Veľkej Lomnici bola založená dňa 01. 08. 2008 Všeobecne záväzným  nariadením  Obce Veľká Lomnica č. 44 / 2008. 
Činnosť Obecnej polície vo Veľkej Lomnici vychádza zo zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce.
Obecná polícia vykonáva dozor aj nad dodržiavaním zákonom vymedzených dopravných predpisov v doprave na území obce pri zabezpečovaní plynulosti a bezpečnosti premávky v súlade s úpravou cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami a so všeobecnou úpravou cestnej premávky.

ObP vo Veľkej Lomnici riadi  náčelník, ktorý :

- plánuje a koordinuje činnosť obecnej polície - operatívne ju riadi, zabezpečuje technickú, výstrojovú  a výzbrojovú vybavenosť hliadok
- dojednáva a koordinuje súčinnosť s PZ, Vojenskou políciou a s inými inštitúciami v obci, zúčastňuje sa operatívnych porád vedenia obce a zasadnutí OZ, z ktorých prenáša úlohy na činnosť ObP,
- predkladá materiály týkajúce sa ObP do obecného zastupiteľstva
- vyhodnocuje zákroky hliadok a posudzuje ich zákonnosť
- vyhodnocuje sťažnosti občanov na činnosť príslušníkov ObP
- predkladá oznámenia o hliadkami odhalenej trestnej činnosti miestne a vecne príslušným orgánom polície

Príslušníci ObP vykonávajú službu spravidla v dvojčlenných hliadkach od pondelka do nedele v 12 hodinových službách v čase od 11:00 – 23:00 hod. Nočné služby sa vykonávajú podľa aktuálnej potreby. 

Príslušníci hliadky v službe 
- vykonávajú kontrolu verejného poriadku na celom území obce
- riešia zistené priestupky a pôsobia preventívne
- spolupracujú s občanmi
- reagujú na podnety občanov
- vybavujú oznámenia o priestupkoch a sťažnosti
- koordinujú súčinnosť s PZ a ostatnými inštitúciami po dohovore s náčelníkom ObP
- poskytujú informácie občanom

V prípade mimoriadnej situácie, alebo v prípade mimoriadnych akcií ( Dni obce, neplánované súčinnostné akcie a podobne), náčelník nariaďuje výkon služby mimoriadnym rozpisom.


 

Správa o činnosti obecnej polície za rok 2018

Správa o činnosti obecnej polície za rok 2018

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka