Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Veľká LomnicaHľadať
 
 

Oznam o vyhlásení výberového konania - 2 pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP)Vytlačiť
 

Obecný úrad Veľká Lomnica, Obec Veľká Lomnica, Tatranská 175/23, 059 52 Veľká Lomnnica vyhlasuje výberové konanie na

2 pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

Výberové konanie sa uskutoční dňa 30. 01. 2019 o 09:00 hod. v priestoroch zasadačky na II. poschodí Obecného úradu Veľká Lomnica. Záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať poštou na adresu obecného úradu: Obec Veľká Lomnica Tatranská 175/23 059 52 Veľká Lomnica.

Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem. Ak záujemca vo svojej žiadosti jednoznačne neuvedie pozíciu o ktorú má záujem, nebude pozvaný na VK.

Žiadosť je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie NP TSP a TP - NEOTVÁRAŤ“.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 24. 01. 2019 (rozhodujúcou pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke).

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

  • žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu sa kandidát uchádza,
  • životopis uchádzača (formát Europass),
  • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
  • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval alebo iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
  • výpis registra trestov, nie starší ako 3 mesiace.

Suma základnej zložky mzdy: 855,70 € / mesiac

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01. 03. 2019


 
 

dnes je: 20.7.2019

meniny má: Iľja, Eliáš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka