Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Veľká LomnicaHľadať
 
 

Oznámenie o realizácii výberového konania - Asistent/ka osvety zdraviaVytlačiť
 

Termín výberového konania: 10. 1. 2019 –13.2.2019
Na pozíciu: Asistent/ka osvety zdravia
Predpokladaný dátum nástupu: 01.03.2019
Počet AOZ na obec: 1


Požiadavky pre zaradenie uchádzačov do výberového procesu na pozíciu asistenta osvety zdravia:
Vzdelanie : ukončená povinná školská dochádzka – podmienka, nižšie stredné alebo úplné stredné vzdelanie, ukončené maturitnou skúškou – výhoda,
Jazykové znalosti: základná znalosť slovenského jazyka – podmienka, znalosť jazyka sociálne vylúčenej komunity (rómsky/maďarský, nárečie) – podmienka,
Pracovné skúsenosti: skúsenosti s organizovaním aktivít v lokalite doterajšej pôsobnosti, terénna práca v oblasti podpory zdravia alebo sociálnej práce – výhoda,
Miesto pobytu: trvalý alebo prechodný pobyt v obci uvedenej vo výzve pre výber ľudských zdrojov na pozíciu AOZ podmienka,
Ďalšie požiadavky/výhody: vzťah ku komunite: akceptácia a rešpekt miestnej komunity a predstaviteľov miestnej samosprávy, motivácia k práci s obyvateľmi segregovaných a separovaných rómskych lokalít, disciplinovanosť, dôveryhodnosť, zmysel pre zodpovednosť, morálne kvality, nekonfliktnosť, dobré komunikačné zručnosti, bezúhonnosť – podmienka.
V prípade záujmu o uvedenú pozíciu prosím zašlite:
• Životopis v štruktúre Europas,
• vyplnený dotazník k danej pracovnej pozícii,
• kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (vysvedčenia, resp. diplomu; nemusí byť overená notárom),
• čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti,
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti

Upozorňujeme záujemcov, že požadované dokumenty, ktoré budú nekompletné, alebo
dokumenty doručené po uvedenom termíne, nebudú akceptované a uchádzači nebudú
zaradení do výberového konania.
Záujemcovia o uvedené pracovné pozície doručia tieto dokumenty osobne alebo poštou na
adresu:
Zdravé regióny
Koceľova 937/9
821 08 Bratislava

prípadne v elektronickej forme e-mailom na adresu: maria.fumacova@zdraveregiony.eu
Na obálku a do predmetu e-mailu je potrebné uviesť ,,Výberové konanie – NP Zdravé
komunity 2 A – AOZ“. Po vyhodnotení splnenia základných kritérií, budú vybraní uchádzači
pozvaní na osobný pohovor.
Osobné pohovory budú prebiehať v dňoch 18. – 19.2.2019.
Po absolvovaní osobného pohovoru, výberová komisia dňa 22.2.2019 vyberie úspešného
uchádzača/ku a navrhne uzavrieť s ním pracovnú zmluvu s nástupom k 1.3.2019.
Mzda je 520 € v hrubom mesačne.
V prípade doplňujúcich otázok nás prosím kontaktujte v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00
na adrese maria.fumacova@zdraveregiony.eu , prípadne telefonicky na 0917 430 589.


 
 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka