Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Veľká LomnicaHľadať
 
 

Oznámenie o voľnom pracovnom miesteVytlačiť
 

Obec Veľká Lomnica v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na obecnom úrade vo Veľkej Lomnici.

Názov pracovného miesta: samostatný referent majetok a školstvo
Miesto výkonu práce: Obecný úrad  Veľká Lomnica
Predpokladaný termín nástupu: 01.10.2019 
Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok
Voľné pracovné miesto je na dobu určitú: zástup počas MD a RD
Základná zložka mzdy (brutto):
Mesačný tarifný plat v zmysle zák. č. 553/2003 Z. z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v závislosti od dĺžky započítanej praxe. Po uplynutí 3 mesačnej skúšobnej doby + osobný príplatok v závislosti od dosahovaných pracovných výsledkov.
Kvalifikačné predpoklady:
Vysokoškolské / stredoškolské  vzdelanie – ekonomického zamerania
Prax v danej oblasti výhodou
Charakteristika pracovného miesta v oblasti majetok, najmä:
Zabezpečovanie  účtovnej evidencie hnuteľného a nehnuteľného majetku, vedenie evidencie a dokumentácie budov v majetku obce, zabezpečovanie zisťovanie majetku, spracovanie a zabezpečovanie dokumentácie o majetku obce (geometrické plány, listy vlastníctva), príprava inventarizácie majetku obce, dokladová inventarizácia účtov a i. 
Charakteristika pracovného miesta v oblasti školstvo, najmä:
Evidencia školskej dochádzky, vedenie priestupkov v oblasti zanedbávania povinnej školskej dochádzky, vedenie agendy poskytovania dotácií v oblasti školstva a.i. 
Iné kritériá a požiadavky: 
Znalosť všeobecne záväzných predpisov z oblastí: samospráva, školský zákon, zákon o majetku obcí, zákon o účtovníctve
Pokročilá znalosť práce s PC ( MS OFFICE, INTERNET) 
Samostatnosť, vysoké pracovné nasadenie, analytické myslenie, flexibilnosť a zodpovednosť 
Vodičský preukaz – výhodou
Ochota ďalšieho odborného vzdelania 

Zoznam požadovaných dokladov:
Žiadosť o zaradenie do výberového konania
Štruktúrovaný životopis s telefonickým a e-mailovým kontaktom
Fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní ( diplom)
Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín doručenia žiadosti do: 13.09.2019 (piatok)       

Záujemcovia môžu podať písomnú žiadosť: osobne do podateľne OcÚ počas stránkových hodín, alebo zaslať poštou na adresu :
Obec Veľká Lomnica
Tatranská 175/23
059 52  Veľká Lomnica

Prípadne v stanovenom termíne poslať e-mailom na adresu: 
prednostka@velkalomnica.sk, anna.kancianova@velkalomnica.sk (v kópii)

kontakt: 052/4561102                                                                                                     

 


 
 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka