Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Veľká LomnicaHľadať
 
 

Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Veľká Lomnica

Obci Veľká Lomnica bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Veľká Lomnica“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 6 – Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Investičná priorita 6.1 – Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálne regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach, Špecifický cieľ 6.1.2 – Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v rannom detstve .

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2016-000833 bola podpísaná dňa 03.01.2017. Na centrálnom registri zmlúv bola predmetná Zmluva o NFP zverejnená dňa 09.01.2017 a účinná je od nasledujúceho dňa po dni zverejnenia, t.j. 10.01.2017. Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu je 24 mesiac, t.j. od 01/2017-12/2018.

Hlavným cieľom predkladaného projektu je zlepšenie prístupu ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu detí v predškolskom veku. Hlavná aktivita je zameraná na podporu rekonštrukcie predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK s dôrazom na rozšírenie kapacity.

Realizáciou projektu budú naplnené merateľné ukazovatele:

- Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl - 163 detí,

- Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov pri renovovaných budovách - 39,850 t ekviv. CO2,

- Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl - 37,

- Počet renovovaných predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK - 1,

- Zníženie ročnej spotreby primárnej energie v renovovaných verejných budovách – 200 303,00 kWh/rok.

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu hlavnej aktivity projektu - 821 700,00 EUR.

Projekt získal nenávratný finančný príspevok vo výške 780 615,00 EUR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

www.esf.gov.sk, www.minv.sk


 
Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obc

Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Veľká Lomnica

Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obc

Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Veľká Lomnica

Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obc

Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Veľká Lomnica

Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obc

Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Veľká Lomnica


 
 
Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obc

Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Veľká Lomnica

Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obc

Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Veľká Lomnica

Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obc

Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Veľká Lomnica

Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obc

Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Veľká Lomnica


 
 
Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obc

Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Veľká Lomnica

Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obc

Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Veľká Lomnica

Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obc

Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Veľká Lomnica


 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka