Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Veľká LomnicaHľadať
 
 

Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy » subjekt: Obec Veľká Lomnica » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 148
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Predmet zmluvy Cena *
153/3718/2019Bc. Milan Polhoš, Nový Dvor 25/28, 059 52 Veľká Lomnica, Stela Polhošová, Nový Dvor 24/27, 059 52 Veľká LomnicaKúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 380,00 €
152/3656/2019Ekoprim Tatry, s.r.o., Poľná 558, 059 52 Veľká LomnicaZmluva o dielo podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov29 500,00 €
151/3681/2019Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci č. : USVRK-OIP-2018/000768-104 zo dňa 14.06.2018, v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 31.12.2018, uzatvorený v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov0,00 €
150/3599/2019KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o., Vagonárska 2363/3, 058 01 PopradZmluva o dielo č.2001082019 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)22 050,14 €
149/3537/2019Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 BratislavaZmluva o prístupe ku kamerovému systému mesta uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov0,00 €
148/3580/2019Ing. Bohuslav Mäsiarčik PROKOM, Levočská 866, 058 01 PopradZmluva o dielo uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) a realizáciu stavby (DRS), pre stavbu: „Vybudovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry v obci Veľká Lomnica – ul. Nový Dvor“4 800,00 €
147/3533/2019ROZVOJ SPIŠA n.o., Medza 3444/10, 052 01 Spišská Nová VesZmluva na spracovanie žiadosti o NFP uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona číslo 513/1991 Zb.2 500,00 €
146/3577/2019Jarmila Watychová, Záhradná 453/41, 059 52 Veľká LomnicaZmluva o nájme hrobového miesta 2019032 uzatvorená podľa §663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov66,00 €
145/3576/2019Ján Wenczel, Záhradná 438/9, 059 52 Veľká LomnicaZmluva o nájme hrobového miesta 2019031 uzatvorená podľa §663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov 106,00 €
144/3575/2019Milica Pištová, Nový Dvor 60/74, 059 52 Veľká LomnicaZmluva o nájme hrobového miesta 2019030 uzatvorená podľa §663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov 66,00 €
143/3574/2019Johana Horníková, Železničná 121/39, 059 52 Veľká LomnicaZmluva o nájme hrobového miesta 2019029 uzatvorená podľa §663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov 66,00 €
142/3573/2019Juraj Ružbaský, Záhradná 461/12, 059 52 Veľká LomnicaZmluva o nájme hrobového miesta 2019028 uzatvorená podľa §663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov 66,00 €
141/3570/2019Marianna Dulinová, Tolstého 2941/4, 058 01 PopradZmluva o nájme hrobového miesta 2019027 uzatvorená podľa §663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov  123,00 €
140/3550/2019Ekoprim Tatry, s.r.o., Poľná 558, 059 52 Veľká LomnicaZmluva o dielo podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov8 974,00 €
139/3510/2019Milan Kubík KAŠTIEĽ, Jilemnického 411/50, 059 52 Veľká LomnicaDodatok č. 7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 22.10.2008 (uzavretá v zmysle zák. č. 116/1990 Zb. a súvisiacich právnych predpisov)0,00 €
Položky 1-15 z 148

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka