Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Veľká LomnicaHľadať
 
 

Zmluvy, faktúry, objednávky

Zmluvy » subjekt: Obec Veľká Lomnica » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 107
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Predmet zmluvy Cena *
112/2468/2019Ivan Polhoš, Nový Dvor 40/51, 059 52 Veľká LomnicaZmluva o nájme hrobového miesta č. 2019024 uzatvorená podľa § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov66,00 €
111/2467/2019Gabriela Krivoňáková, Tomášikova 2511/17, 058 01 PopradZmluva o nájme hrobového miesta č. 2019023 uzatvorená podľa § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov 106,00 €
110/2361/2019Ján Gallik, Pavlova 2343/9, 058 01 PopradZmluva o nájme hrobového miesta č. 2019022 uzatvorená podľa § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov66,00 €
109/2360/2019Helena Pištová, Jilemnického 427/16, 059 52 Veľká LomnicaZmluva o nájme hrobového miesta č. 2019021 uzatvorená podľa § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov0,00 €
108/2359/2019Peter Pišta, Jilemnického 427/16, 059 52 Veľká LomnicaZmluva o nájme hrobového miesta č. 2019020 uzatvorená podľa § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov66,00 €
107/2356/2019Oto Timčák, Popradské nábrežie 443/20, 058 01 PopradZmluva o nájme hrobového miesta č. 2019019 uzatvorená podľa § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov 106,00 €
106/2355/2019Monika Hricová, Jilemnického 397/84, 059 52 Veľká LomnicaZmluva o nájme hrobového miesta č. 2019018 uzatvorená podľa § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov66,00 €
105/2315/2019Quo Vadis PS, s.r.o., Tvarožná 130, 059 71 TvarožnáKúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 200,00 €
103/2148/2019Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 PrešovZmluva č. 494/2019/OK o poskytnutí dotácie v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja VZN č. 57/2017 v znení VZN Prešovského samosprávneho kraja č. 65/2018 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 57/2017 v znení VZN č. 65/2018“) uzavretá podľa ustanovenia § 8 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení1 300,00 €
102/2187/2019COLAS Slovakia, a.s., Závod Cestné staviteľstvo, Priemyselná 6, 042 45 KošiceZmluva o dielo č. ZoD 86/2019-CS24 931,78 €
101/2184/2019Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, 058 01 PopradZmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve v obci Veľká Lomnica uzavretá podľa § 269 ods. 2, 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 0,00 €
100/2178/2019Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK3-2017-001630 zo dňa 14.11.2017, názov projektu: „Miestna občianska poriadková služba v obci Veľká Lomnica“ kód projektu v ITMS2014+: „312051J835“0,00 €
99/2150/2019Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vykonávania menších obecných služieb pre obec alebo pre rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec, resp. dobrovoľníckej činnosti, na základe dohody uzatvorenej v zmysle ust. § 12 ods. 3 písm. b) bod 4. a 5. Zákonač. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov číslo 5190048164 120,25 €
98/2096/2019Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok, Dr. Alexandra 61, 060 01 KežmarokDohoda č. 19/46/054/88 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov24 198,93 €
97/2180/2019Základná organizácia-Slovenský odborový zväz verejnej správy, Obecné úrady so sídlom vo Veľkej Lomnici, Tatranská 175/23, 059 52 Veľká LomnicaKolektívna zmluva na roky 2019 - 20200,00 €
Položky 1-15 z 107

dnes je: 19.7.2019

meniny má: Dušana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka